Legal inventory


Merger of companies


W związku z planowanym połączeniem Orbico Sp. z o.o., Orbico Supply Sp. z o.o., Orbico Salon Professional Sp. z o.o., Orbico Beauty Sp. z o.o., Orbico Style Sp. z o.o. Zarząd Spółki w trybie art. 500 § 2¹  Kodeksu spółek handlowych publikuje Plan połączenia z dnia 30 września 2020 r. wraz z załącznikami. Pliki zamieszczono w formacie PDF – możliwym do odczytania i wydrukowania za pomocą darmowego oprogramowania Adobe Reader lub podobnego:

Plan połączenia
Załącznik do Planu połączenia
Merger plan (english)

Adobe Reader

Orbico Group


Orbico Poland is part of Orbico international Group that is present in 20 European countries.

Orbico’s business area stretches from the Baltic to the Black Sea, which allows us to combine synergies and international experience with strong concentration and deep presence in local markets.