Pravni kutak


Impressum


Tvrtka: ORBICO d.o.o. za trgovinu // Sjedište: Koturaška cesta 69, 10 000 Zagreb, Hrvatska // OIB: 85611744662 //

Registriran kod: Trgovački sud u Zagrebu // MBS: 080234144 // Članovi uprave: Mario Matić, Jurij Tršan, Romina Orešković Cvetanović, Vesna Rendulić //

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb // Broj računa: HR5524840081100147460 // Temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): 176.718.000,00 kuna