Pravni kutak


Pravila privatnosti kandidata za posao


Izdavatelj: Orbico d.o.o.
Objavljeno: 25. svibnja 2018.
Primjena: 25. svibnja 2018.

1. Općenito

1.1. Ova Pravila privatnosti kandidata za posao (dalje „Pravila privatnosti kandidata") uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka, kao i Vašu privatnost, ako ste se prijavili na radno mjesto s ciljem zaposlenja u našem društvu (dalje „Vi"). Ova Pravila privatnosti kandidata donosi Orbico d.o.o., Koturaška 69, 10000 Zagreb, OIB 85611744662 (dalje „Društvo" ili „Mi"). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Raspon aktivnosti Društva je širok i zbog toga postoji više vrsta pravila privatnosti. Ova se odnose na Vas kao kandidata za posao, no i ostala pravila privatnosti također se mogu odnositi na Vas (ako prijavljivanje na određeno radno mjesto nije jedini razlog naše komunikacije).

2. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam Vi pružili u sklopu prijave za posao, kao i Vaše osobne podatke koje smo prikupili tijekom procesa zapošljavanja. U tom smislu, obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:

2.1.1. Vaše osnovne podatke: Ime, prezime, adresu i državljanstvo;
2.1.2. Vaše kontakt podatke: broj telefona, e-mail adresa;
2.1.3. Podatke o Vašem obrazovanju i tituli;
2.1.4. Podatke o Vašoj dobi te o trenutnom i prethodnom radnom iskustvu;
2.1.5. Podatke o rezultatima testiranja (ukoliko se testiranje obavlja kao dio procesa zapošljavanja) te obavljenih intervjua (relevantan sažetak za radno mjesto za koje Vas razmatramo);
2.1.6. Ostali podatci koji mogu biti relevantni za radno mjesto, primjerice potvrde i ostale vještine.

3. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.1.1. Ako ste se prijavili za radno mjesto, obrađujemo Vaše podatke kako bismo saznali jeste li odgovarajući kandidat. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

3.1.2. Ako smatramo da bi Vi mogli biti odgovarajući kandidat, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam dali ponudu te sklopili relevantan ugovor. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je obrada nužna za sklapanje ugovora;

3.1.3. Ako ste se prijavili za radno mjesto, ali Vam nismo dali ponudu ili ste odbili ponudu, možemo obrađivati Vaše osobne podatke za buduća radna mjesta u Društvu. U tom slučaju, posebno ćemo Vas obavijestiti o takvoj obradi te će Vam biti pružena mogućnost prigovora. Ukoliko ne prigovorite, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je legitimni interes Društva.

3.1.4. Možemo obrađivati Vaše osobne podatke u druge svrhe, kao što je potvrđivanje da li je postupak zapošljavanja proveden na transparentan i pravedan način, potvrđivanje da li su podaci koje ste nam pružili bili istiniti, kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev ili kako bismo zaštitili naš interes u sudskim ili drugim postupcima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je legitimni interes Društva.

4. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

4.1. Svi zaposlenici Društva koji imaju pristup Vašim osobnim podacima moraju poštivati interna pravila i procese u vezi obrade osobnih podataka kako bismo zaštitili i osigurali tajnost Vaših osobnih podataka. Također, od zaposlenika se traži da prate sve tehničke i organizacijske sigurnosne mjere koje su uvedene kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke.

4.2. Također, proveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od neovlaštenog, slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjena, zlouporabe, otkrivanja ili pristupa te protiv svih ostalih nezakonitih oblika obrade. Ove sigurnosne mjere provode se uzimajući u obzir stanje tehnologije, njihov trošak implementacije, rizike predstavljene obradom i prirodom osobnih podataka, s posebnom pažnjom na osjetljivim podacima.

5. Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

5.1. Unutar Orbico Grupe

5.1.1. U neophodnim slučajevima, možemo omogućiti pristup osobnim podacima drugih Orbico društava kako bi poslužili svrsi navedenoj u prethodnom odjeljku. Pristup osobnim podacima bit će omogućen samo ovlaštenim osobama, kao što su HR menadžeri ili IT administratori. Određeni rukovoditelji, menadžeri i zaposlenici drugih Orbico društava također mogu imati pristup određenim osobnim podacima, samo ako je to potrebno i ako postoji legitimna poslovna svrha.

5.2. Izvan Orbico Grupe

5.2.1. Također, možemo smatrati potrebnim prenijeti osobne podatke trećim stranama izvan Orbico Grupe radi ispunjavanja svrha navedenih u prethodnom odjeljku ili koje se mogu zahtijevati prema zakonu, uključujući:
• treći pružatelji usluga, kao što su naši pružatelji IT usluga našeg Društva, pružatelji usluga hostinga našeg Društva, pružatelji cloud usluga, pružatelji baze podataka, konzultanti (uključujući odvjetnike, porezne računovođe, savjetnike za rad) i treće strane koje provode provjeru prije zaposlenja ili prije angažmana potencijalnih zaposlenika - svaki navedeni pružatelj usluga potpisao je ugovore radi zaštite Vaših osobnih podataka i obvezan je koristiti osobne podatke samo za određene svrhe koje je odredilo Društvo;
• bilo koji nacionalni i/ili međunarodni nadzorni, izvršni ili zamjenski organ ili sud, u kojem slučaju smo obvezni prenijeti podatke na temelju zakona, propisa ili zahtjeva navedenih tijela.

5.3. Prenose li se moji osobni podaci u treće zemlje?

5.3.1. Ako Vaše osobne podatke prenosimo u treću zemlju (izvan EEA-a ili u druge jurisdikcije koja NIJE priznata od strane Komisije Europske unije u smislu pružanja odgovarajuće razine zaštite), prethodno tražimo Vašu izričitu suglasnost ili potpisujemo ugovor s određenom strankom koja jamči istu razinu zaštite, odnosno sadrži i primjenjuje ugovorne odredbe koje je odobrila Europska komisija.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

6.1. Osobni podaci koje obrađujemo na temelju postojanja legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji legitiman interes te brišemo u roku od jedne godine od prestanka postojanja istog.

6.2. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok postoji Vaša suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti brišemo ih u najkraćem mogućem roku. Ako je suglasnost dana na određeno vrijeme, nakon isteka toga razdoblja brišemo Vaše osobne podatke što je prije moguće, u za to razumnom roku.

7. Vaša prava

7.1. Vaša niže navedena prava možete ostvarivati na način da svoj zahtjev pošaljete na privacy.orbicocro@orbico.com. Molimo vas da (1) unesete „Zahtjev ispitanika" kao Naslov poruke te u tekstu nam obrazložite (2) tko ste kako bismo vas mogli identificirati i (3) koje pravo želite ostvariti. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu primitka Vašeg zahtjeva.

7.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

7.3. Pristup Vašim osobnim podacima
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

7.4. Ispravak netočnih osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo na nadopuniti Vaše osobne podatake.

7.5. Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka (kada obrađujemo Vaše podatke na temelju Vašeg pristanka ili u svrhu sklapanja ugovora).

7.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka, kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

7.7. Pravo povlačenja suglasnosti
U svakom trenutku imate pravo povući suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka. Međutim, navedeno pravo vrijedi samo za osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vašeg pristanka (ne u slučaju kada imamo drugačiju pravnu osnovu). Povlačenje pristanka ne utječe na obradu izvršenu na temelju pristanka prije njegovog povlačenja.

7.8. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Kao ispitanik, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

8. Promjene u Pravilima privatnosti kandidata

8.1. Pravila privatnosti kandidata može biti podložna izmjenama (izmjenama, dopunama ili slično). Glede bilo koje buduće izmjene u načinu postupanja s Vašim osobnim podacima opisanim u Pravilima privatnosti kandidata, bit ćete obaviješteni putem odgovarajućeg kanala, ovisno o načinu na koji uobičajeno komuniciramo s Vama. Obvezno provjerite aktualnu verziju objavljenu na http://www.orbico.hr/.

9. Kontakt

9.1. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka ili ako smatrate da su Vaša prava na privatnost povrijeđena, molimo Vas da podnesete svoj zahtjev na sljedeću adresu: privacy.orbicocro@orbico.com
Orbico d.o.o., Koturaška 69, 10000 Zagreb.