Wiadomości


Więcej informacji o najważniejszych wydarzeniach i naszych ostatnich aktywnościach

Zmiana nazwy spółki


18 kwietnia 2019 zmianie uległa nazwa naszej Spółki. Zmiana polega na usunięciu członu „Navo”, w skutek czego nazwa nabrała brzmienia Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiana ta nie powoduje konieczności zawierania aneksów do umów już zawartych pomiędzy Spółką a innymi stronami.

Pomimo nowego brzmienia nazwy, Orbico Sp z o.o. pozostaje tym samym podmiotem gospodarczym i nieprzerwanie jest stroną tych samych praw i obowiązków, które przyjęło na siebie jako Navo Orbico Sp. z o.o.

Czy wiesz z iloma różnymi markami współpracujemy?


Dowiedz się więcej o globalnie znanych markach które dystrybuujemy za pośrednictwem naszej sieci.

Więcej informacji

Grupa Orbico


Orbico Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Orbico, obecnej w 20 krajach Europy.

Obszar działalności biznesowej Orbico rozciąga się od Bałtyku do Morza Czarnego, co pozwala połączyć synergię i doświadczenie międzynarodowe z silną koncentracją i dogłębną obecnością na lokalnych rynkach.