INFORMACJE PRAWNE


Informacja o stosowaniu plików „cookies”


W niniejszej informacji używamy terminu „cookies” w odniesieniu do cookies i innych podobnych technik objętych Dyrektywą UE o prywatności w łączności elektronicznej oraz ustawą Prawa telekomunikacyjnego.

Czym są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe tworzone przez odwiedzaną stronę internetową, które zawierają dane. Są przechowywane w komputerze użytkownika umożliwiając mu dostęp do różnych funkcji.

Na naszych stronach używane są zarówno cookies sesyjne, jak i pozasesyjne.

Cookies sesyjne są czasowo przechowywane w pamięci komputera w czasie przeglądania strony internetowej przez gościa. Są kasowane gdy użytkownik zamyka zwoją przeglądarkę albo po upływie określonego czasu (oznaczającego, że sesja wygasła).

Cookies pozasesyjne pozostają w komputerze gościa do czasu ich usunięcia.

Dlaczego używamy cookies?

Używamy cookies aby więcej nauczyć się o interakcji gości z naszą treścią oraz o możliwościach poprawiania funkcjonalności i zawartości naszej strony podczas jej odwiedzania.

Funkcjonalność i treść strony

Funkcja udostępniania jest wykorzystywana przez gości do rekomendowania naszych stron i treści w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook. Cookies przechowują informacje o tym, jak goście wykorzystują funkcję udostępniania - choć nie na poziomie indywidualnym – w celu ulepszenia strony. Jeżeli nie akceptujesz cookies, żadna informacja nie jest przechowywana.

Dla niektórych funkcji na naszych stronach wykorzystujemy dostawców zewnętrznych, np. kiedy odwiedzasz stronę z filmami albo linkami do YouTube. Te filmy i linki (albo inne treści dostawców zewnętrznych) mogą zawierać cookies osób trzecich i możesz sprawdzić zasady stron tych osób w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystywania przez nie cookies.

Analityka sieciowa

Ta strona wykorzystuje Google Analytics stosujące cookies. Na szczeblu zbiorczym cookies przechowują informacje o sposobie użytkowania strony przez gości, w tym o liczbie wyświetlonych stron, o lokalizacji gościa i o liczbie wizyt, w celu ulepszenia strony i zapewnienia dogodności korzystania użytkownikowi. Jeżeli nie akceptujesz cookies, żadna informacja nie jest przechowywana.

Jak odrzucić i usunąć cookies?

Nie wykorzystujemy cookies do gromadzenia osobowo identyfikowalnych informacji o gościu.

Możesz jednak wybrać odrzucenie lub zablokowanie cookies ustawionych przez nas lub strony dostawców zewnętrznych zmieniając ustawienia swojej wyszukiwarki – więcej szczegółów znajdziesz w „Funkcji pomocy” twojej przeglądarki.

Trzeba zaznaczyć, że większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies, tak więc jeżeli nie życzysz sobie stosowania cookies możesz potrzebować aktywnego usunięcia lub zablokowania cookies.

Grupa Orbico


Orbico Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Orbico, obecnej w 20 krajach Europy.

Obszar działalności biznesowej Orbico rozciąga się od Bałtyku do Morza Czarnego, co pozwala połączyć synergię i doświadczenie międzynarodowe z silną koncentracją i dogłębną obecnością na lokalnych rynkach.