INFORMACJE PRAWNE


Dane Rejestrowe Spółki


Nazwa spółki: ORBICO SP. Z O.O.// Adres siedziby: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska
Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego // Numer KRS: 0000046562 //
Numer REGON/NIP: REGON: 277632751, NIP: 6462526337
Kapitał zakładowy (opłacony w całości): PLN 40841450,00

Grupa Orbico


Orbico Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Orbico, obecnej w 20 krajach Europy.

Obszar działalności biznesowej Orbico rozciąga się od Bałtyku do Morza Czarnego, co pozwala połączyć synergię i doświadczenie międzynarodowe z silną koncentracją i dogłębną obecnością na lokalnych rynkach.