v Orbico d.o.o. Slovenija - Member of Orbico Group

Človeški viri


Ljudje so najbolj dragocen del naše organizacije

Človeški viri


Zavzeti in kompetentni zaposleni so ključ vsake odlične organizacije. Prav zaposleni s svojim proaktivnim odnosom, usmerjenim delovanjem, energijo, prevzemanjem odgovornosti in  željo po spremembah na bolje, prispevajo k razvoju organizacije in jo potiskajo naprej.

Pomembno je, da so naši zaposleni navdušeni, dajejo pobudo, so proaktivni, odgovorni in radovedni,  s celostno osebno integriteto, ki jo odlikuje poštenost. Pri iskanju novih rešitev in projektov se v podjetju poslužujemo odprte komunikacije. Dobre ideje nagradimo. Zaposlenim, ki so najboljši na svojem področju dela, omogočimo možnost napredovanja in razvoja na poklicnem in osebnostnem področju. Če je le mogoče, so zaposleni plačani po učinku. Sodelavci, ki odlično delajo, lahko tudi več zaslužijo. Ključna prednost in moč Orbica so timsko delo in dobri medčloveški odnosi.

Danes se poslovanje Skupine Orbico razteza od Baltskega do Črnega morja, kar predstavlja celo vrsto možnosti razvoja kariere za izobražene ljudi z odličnimi poslovnimi rezultati, ki pokažejo iniciativo in odprtost za spremembe. Pomembno je, da zaposleni svoje sposobnosti in energijo usmerjajo v doseganje rezultatov in strategij, ter da v svojem delu vidijo smisel in zraven tudi uživajo.

Kariera


Usklajenost vaših ciljev s cilji podjetja so ključnega pomena za učinkovitost in uspešnost tako vas kot podjetja samega. Skupni interes obeh je, da se bolje spoznamo, zato smo vam pripravili vprašalnik, ki je osnova za osebni razgovor z vami. Cenimo vaše osebne reference, zato je zaupnost z naše strani absolutno zagotovljena. V primeru vašega interesa za zaposlitev in delo v podjetju Orbico vas pozivamo, da izpolnite vprašalnik na lokalni spletni strani.

V podjetju Orbico nudimo tudi možnost opravljanja študentskega dela/učne prakse. S kandidatom, ki izrazi željo za tako delo, se opravi razgovor in ovrednotenje njegovih sposobnosti in želja.