Pravni popis


Impressum


Firma: ORBICO d.o.o. // Sedež: Verovškova ulica 72, SI-1000 Ljubljana, Slovenija //

Poslovni in sodni register // Matična številka.: 5315166000 // Generalni direktor: Jurij Tršan //

Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., 1520 Ljubljana // Transakcijski račun.: SI56 0292 2025 6285 538 // Osnovni kapital (vplačan v celoti): EUR 730.262,00