Правни документи


Impressum


Фирма: Орбико България ЕООД // Седалище: ул. Източна тангента № 161, 1592 София, България //

Регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код (ЕИК) 131012382 // Представителство и управление: Александрина Маринова, Иванка Иванова, Стоян Маринов //

Банка: ING BANK, София 1404 // Банкова сметка №: BG64INGB91451002506010 // Капитал (внесен изцяло): BGN 6,500,000.00

ОРБИКО ГРУПА


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във Вашата страна, моля изберете линк.