Човешки ресурси


Хората са най-ценният ни капитал

Човешки ресурси


Ангажираните и компетентни служители са ключови за всяка голяма организация. Служителите, подхождащи енергично, активно и фокусирано, тези, които поемат отговорност и насърчават  промяната към по-добро, допринасят за организационното развитие и движат фирмата напред. Това е причината, поради която при нас на фокус е професионалният подбор на нови кадри и непрестанното обучение и развитие на служителите на компанията.

За нас е важно, че  служителите ни действат с ентусиазъм, проактивност, че  са отговорни и любознателни, че са честни и почтени. В търсене на нови, по-добри и иновативни бизнес решения ние насърчаване откритата комуникация. Добрите идеи с бизнес стойност са възнаграждавани, а служителите с големи постижения израстват професионално и личностно. Ние можем да плащаме за добрите изпълнения, така че служителите с такива, получават и възможността да печелят повече. Някои от силните страни и предимства на компанията  са работата в екип и изградените добри взаимоотношения.

Бизнесът на Орбико Груп днес се простира от Балтийско до Черно море, което осигурява огромни възможности за кариерно развитие  за образовани професионалисти с изключителни бизнес постижения . За нас е важно, че служителите ни влагат своите способности и енергия в съответствие с бизнес целите и стратегията на организацията, че ги е грижа за работата, която вършат и че намират смисъл в това, което правят.

Кариери


От първостепенно значение е Вашите цели да са в съответствие с целите на компанията. Вашите кандидатури са ценни за нас, а конфиденциалността на данните Ви е гарантирана.

В Орбико България ЕООД даваме възможността за наемане на студенти по стажантски програми след проведено интервю с кандидатите, които са заявили желанието си и след оценка на техните умения и амбиции.

ОРБИКО ГРУПА


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във Вашата страна, моля изберете линк.