Правни документи


ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ


1. Въведение

Вашата поверителност е важна за нас, “Орбико България” ЕООД (за краткост по-долу „Орбико“ и/или „Ние“ и/или „Организацията“); e-mail: privacy.orbicobg@orbico.com

В настоящата Политика за защита на данните („Политика“) бихме желали да обясним кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях по лесен и разбираем начин. Лични данни са всички данни, с чиято помощ можем пряко или косвено да Ви идентифицираме. Като  Администратор на данните, Орбико прилага всички подходящи технически и организационни средства, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Политиката се прилага в отношенията между администратора на данните “Орбико България” ЕООД и Вас като субект на данните.

2.    Какво съдържа Политиката?

Политиката за защита на данните съдържа информация за начина, по който обработваме Вашите данни, когато взаимодействате с нас при:
•    посетите някоя от нашите интернет страници;
•    използвате нашите страници в социалните мрежи;
•    закупувате и ползвате нашите продукти и услуги, системи и приложения;
•    се запишете за нашите бюлетини;
•    се свържете с нашата клиентска поддръжка;
•    се присъедините към нашите бизнес събития;
•    участвате в нашите промоции;
•    подавате рекламации;
•    взаимодействате с нас по друг начин.

като потребител, бизнес клиент, партньор, (под-) доставчик, изпълнител или друго лице, което има търговски отношения с нас.

„Обработване“ означава всякакви действия, извършени върху лични данни, които включват събиране, записване, съхранение, изменение или обновление, извличане, консултация, използване, разкриване с ръчни и/или автоматични средства. 

3.    Кой е администратор на Вашите данни? Длъжностно лице по защита на данните.

Данните Ви се обработват от “Орбико България” ЕООД, гр.София, 1839, ул. "Челопешко шосе" № 24. За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с определеното от нас длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати: адв. Йордан Чолаков, privacy.orbicobg@orbico.com

4.    Какви данни събираме за Вас?

В зависимост от това кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и др.) и как взаимодействате с нас (напр. онлайн, офлайн, по телефон и др.), може да обработим различни данни за вас.

o    Данни, които ни предоставяте пряко при регистрация и поръчка

Лична идентификация: име, фамилия, дата на раждане
Информация за контакти и доставка: имейл, телефонен номер, адрес, държава 
Данни от регистриране на потребител: потребителско име, парола
Данни при ползване на Фейсбук страница: социален профил
Финансови данни за целите на извършване на плащане в онлайн магазина ни: данни за кредитна карта, информация за банкова сметка 
Вашият идентификатор: ЕГН (при част от нашите кампании и когато това е задължително за спазване на законови задължения)
Друга информация: Допълнителна информация, предоставена от Вас по Ваше усмотрение

o    Данни за ваше ползване на продукти и/или услуги, които събираме автоматично 

В допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко (вижте горе), може да събираме информация, която ни е изпратена през Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Повече информация можете да намерите в нашата Политика за бисквитки, качена на нашия сайт.  

Можем да получим информация за вас от публично достъпни източници (както е позволено от закона) като публични бази данни, наши маркетингови партньори или платформи за социални медии, когато изберете да се свържете с такива устройства. Можем да съчетаем тази информация с друга информация, която получим от Вас.

o    Други 

Можем да съберем и обработим и данни от видеонаблюдение, при посещение на нашите офиси въз основа на нашия законен интерес.

Може да изберете да не ни предоставите някои видове информация, но това може да се отрази на Вашата възможност да използвате някои функции на продуктите и/или услугите.

В съответствие със закона, ние няма да обработваме данни, свързани с
•    расов или етнически произход;
•    политически мнения;
•    религия или вярвания; 
•    членство в синдикати;
•    генетични характеристики; 
•    здраве;
•    полов живот;
•    криминални присъди или свързани мерки за сигурност;
•    биометрични данни;
•    генетични данни.

Ако трябва да обработваме този тип данни, винаги ще изискаме Вашето предварително съгласие или ще ги обработим на друго подходящо правно основание.

5.    Как използваме Вашите данни?

Можем да обработваме Вашите данни за различни цели, но само когато имаме правни основания за това. Моля, вижте обобщението по-долу

Сключване на договори
Преддоговорни отношения;
Поръчка и доставка на продукти и/или услуги, закупени от вас, управление на поръчки, рекламации и др.;
Свързване с Вас за доставка на нашите продукти;
Регистрация в мобилни приложения или интернет сайтове;
Проследяване на точното изпълнение на договора в това число: получаване и обработване на поръчки за доставка на продукти, изпълнение на поръчки, проверка на самоличност на получателя на доставката, обработка на право на отказ от договор, рекламации, упражнени търговски гаранции, жалби или сигнали във връзка с предлаганите продукти, кореспонденция във връзка с подадени сигнали, жалби и други;

Спазване на законови задължения и обществен интерес
Разкриване на данни на държавни или надзорни органи при поискване. Задължения за докладване, одити за съответствие, данъчни облекчения, задължения за архиви и докладване, изпълнение на изискванията на правителствени проверки и други искания от правителствени или други обществени органи.
Установяване, отправяне или защита срещу правни искове. 
Проверка на самоличност и възраст на получателя на доставката. Дейности по осчетоводяване и отчитане на получени плащания.

Законни интереси    
Клиентска поддръжка или поддръжка от център за връзка;
Предоставяне на информация за нови продукти и услуги на вече настоящи клиенти;
Управление на вътрешни оплаквания или искове;
Установяване, отправяне или защита срещу правни искове;
Сигурност и защита на нашите интереси/активи, например въвеждане и поддържане на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки за потвърждение на конфликт на интереси;
Управление на вътрешни оплаквания или искове.

Съгласие    
При определени кампании и във връзка с участието и провеждането им. При директен маркетинг.

Когато това се изисква от закона и не можем да използваме нашия законен интерес, ще поискаме Вашето съгласие, преди да започнем да Ви изпращаме съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции по различни канали: имейл, телефон, SMS и др. За да предоставите Вашето съгласие, можете да поставите отметка в полето за съгласие да получавате новини и промоции или за ползване на Вашите данни за цялостен анализ на тенденции в електронната търговия. Ние също Ви предоставяме възможност да се отпишете и да оттеглите съгласието си по всяко време, с изпращане на уведмление до e-mail адреса ни за контакт: privacy.orbicobg@orbico.com или съгласно информацията публикувана на уебсайта ни. Ако изпращаме съобщенията, въз основа на нашия законен интерес, то ще Ви дадем опция за отписване и възражение срещу такъв тип обработка. 

ОРБИКО ГРУПА


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във Вашата страна, моля изберете линк.